Виконавче провадження під час дії воєнного стану
Інфографіка
Зміни внесені до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про виконавче провадження" законами № 2129-IX від 15.03.2022, № 2468-IX від 28.07.2022, № 3048-IX від 11.04.2023
1
1. Забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території територіальних громад, що належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій відповідно до Переліку (з дати віднесення територій до таких, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій до моменту виключення таких територій з переліку).

2. Фізичні особи - боржники, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму у розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох мінімальних розмірів заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного календарного року. Звернення стягнення у межах зазначеної суми на такому рахунку не здійснюється.

3. Юридичні особи - боржники, самозайняті особи (які використовують найману працю фізичних осіб), на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточних рахунків виключно для виплати заробітної плати в розмірі не більше п'яти розмірів мінімальної заробітної плати на місяць на одного працівника такої юридичної особи чи самозайнятої особи, а також для сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Контроль за дотриманням встановлених законом вимог під час здійснення виплат покладається на службових осіб юридичної особи – боржника, самозайняту особу відповідно.

4. Припиняється звернення стягнення на пенсію, стипендію (крім рішень про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок кримінального правопорушення, та рішень, боржниками за якими є громадяни російської федерації).

5. За рішеннями про стягнення аліментів підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці, які здійснюють відрахування з заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника, перераховують стягнуті кошти на визначений у заяві або зверненні стягувача рахунок, а у разі відсутності реквізитів рахунка стягувача - на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.

6. Зупиняється вчинення виконавчих дій, забороняється заміна стягувачів у виконавчих діях, стягувачами за якими є російська федерація або такі особи:

• громадяни російської федерації;
• юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства російської федерації;
• юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства, відмінного від законодавства України, серед кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників (акціонерів) яких є російська федерація, громадянин російської федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації.

* Зазначене обмеження не застосовується до громадян російської федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до закону України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни російської федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни російської федерації, які проживають на території України на законних підставах.
Ключові зміни внесені до прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про виконавче провадження" законами
№ 2455-IX від 27.07.2022 (набрав чинності 25.08.2022)
та № 3048-IX від 11.04.2023

2
Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України:

1. Зупиняється дія постанов державних виконавців про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

2. Зупиняється вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень* (крім рішень за позовами фізичних осіб про стягнення заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовців, його перерахунку, щодо забезпечення військовослужбовців житлом) боржниками за якими є:

• підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
• органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних Сил України,
• рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги на території територіальних громад, що належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій відповідно до Переліку, або якщо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.

*Дія такої заборони не поширюються на рішення, стягувачами за якими є держава, органи Пенсійного фонду України, інші державні цільові фонди, суб'єкти, визначені в абзаці двадцять другому цього пункту, а також на рішення про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок кримінального правопорушення.

3. Забороняється відкриття виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріусів, вчинених на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально.

Постанова приватного виконавця чи інший процесуальний документ (або їх частина), якщо вони суперечать вимогам законодавства щодо примусового виконання рішень, можуть бути скасовані за зверненням сторони виконавчого провадження або особи, права якої порушені, постановою керівника Департаменту ДВС, крім випадків, якщо наявна інформація про судове провадження, ініційоване особою, яка подала звернення, у зв'язку із спором між тими самими сторонами з такого самого предмета і з тієї самої підстави.

Приватний виконавець за заявою сторони виконавчого провадження або з власної ініціативи, за умови наявності об'єктивних підстав, має право своєю постановою скасувати постанову чи інший процесуальний документ (або їх частину), винесені ним у виконавчому провадженні"
Ключові зміни до Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" внесені Законами України № 2455-IX від 27.07.2022 (набрав чинності 25.08.2022) та № 3048-IX від 11.04.2023
3
Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України:

1. Зупиняються строки розгляду Дисциплінарною комісією подань про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарних стягнень.

2. Планові та позапланові перевірки діяльності приватних виконавців не проводяться, крім перевірок приватних виконавців, стосовно яких є сумніви щодо факту здійснення ними своєї діяльності в офісі приватного виконавця.

3. Діяльність приватного виконавця може бути зупинена наказом Міністерства юстиції України за поданням керівника Департаменту ДВС на один місяць, а подання керівника департаменту ДВС має бути погоджено мінімум п'ятьма членами Дисциплінарної комісії. Підставою для такого зупинення має бути виявлення ознак грубого порушення (мотивоване обґрунтування грубості порушення визначається у тексті наказу) приватним виконавцем вимог законодавства щодо примусового виконання рішень під час виконання ним професійних обов'язків. Наказ Міністерства юстиції про зупинення діяльності приватного виконавця може бути оскаржено до суду.

4. Строк складання кваліфікаційного іспиту після п'яти років від отримання посвідчення продовжується за письмовою заявою приватного виконавця.

5. Приватний виконавець, який зупиняє свою діяльність, може заміщуватися приватним виконавцем, який здійснює свою діяльність в іншому виконавчому окрузі.

6. Приватний виконавець, який має на виконанні виконавчі провадження, може зупинити свою діяльність на підставі пункту 1 чи 2 частини першої статті 42 цього Закону, за умови вирішення питання про своє заміщення іншим приватним виконавцем. У такому разі укладення договору про заміщення приватного виконавця іншим приватним виконавцем здійснюється без погодження із стягувачем.

7. Договір про заміщення приватного виконавця може передбачати розподіл стягнутої основної винагороди між приватними виконавцями.

8. Якщо після спливу 10-денного строку тимчасової відсутності приватного виконавця до Міністерства юстиції України не надійшло звернення приватного виконавця про зупинення діяльності на підставі пункту 2 частини першої статті 42 цього Закону, Рада приватних виконавців України за пропозицією Міністерства юстиції України або за власною ініціативою вносить відповідне подання.

9. Приватний виконавець, який має на виконанні незакінчені виконавчі провадження, може змінити виконавчий округ у разі, якщо його офіс розташований у територіальній громаді, що належить до територій, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій відповідно до Переліку. Такий приватний виконавець продовжує примусове виконання виконавчих документів, що перебували у нього на виконанні у виконавчому окрузі, який він змінив, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством про виконавче провадження.
Закон України 2120-IX від 15.03.2022 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану"
4
Заборонено реалізовувати іпотеку

У період дії в Україні воєнного стану та у тридцятиденний строк після дня його завершення або скасування щодо нерухомого майна, що належить громадянам України та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, зупиняється дія статті 41 (Реалізація предмета іпотеки на електронному аукціоні), 47 (Оформлення результатів електронного аукціону з реалізації предмета іпотеки ) Закону України «Про іпотеку» (у частині реалізації предмета іпотеки на електронних торгах).

*Обмеження не поширюються на нерухоме майно, оформлене в іпотеку за договорами, укладеними після набрання чинності Законом, або за договорами, до яких після дня набрання чинності Законом за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов'язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій.
Постанова Кабінету Міністрів України № 101 від 04.02.2023 "Про затвердження Порядку визначення підприємств оборонно-промислового комплексу, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану"
5
Перелік підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану, визначається Мінстратегпромом.

Включення підприємства до переліку здійснюється на підставі заяви, поданої суб'єктом управління об'єктами державної власності, до сфери управління якого належить підприємство (щодо державних підприємств), керівником або органом, уповноваженим власником (власниками) відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів (щодо інших підприємств).

Копія наказу надсилається заявнику протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення з дотриманням вимог Законів України "Про інформацію", "Про державну таємницю" разом із супровідним листом.

Рішення про виключення підприємства з переліку оформляється наказом Мінстратегпрому, копії якого надсилаються органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю та заявнику протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення з дотриманням вимог Законів України "Про інформацію", "Про державну таємницю" разом із супровідним листом.
Наказ Міністерства юстиції України від 04.04.2022 № 1310/5 «Про деякі питання доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру приватних виконавців України у період воєнного стану» зі змінами і доповненнями
6
На період до припинення або скасування воєнного стану на території України, припинено:

X доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП)
X доступ до Єдиного реєстру приватних виконавців України (ЄРПВУ).

Приватним виконавцям доступ до АСВП припиняється та відновлюється адміністратором АСВП на підставі письмового повідомлення Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, яке готується на підставі звернення приватного виконавця у разі, якщо:

•приватним виконавцем укладено договір (договори) страхування цивільно-правової відповідальності відповідно до вимог статті 24 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", строк дії якого (яких) не закінчився;
•приватний виконавець не має заборгованості з плати за користування АСВП;
•офіс приватного виконавця не розташований на територіях, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих, інформація про які міститься в Переліку, та наявна можливість провести перевірку офісу приватного виконавця;
•приватний виконавець здійснює діяльність в офісі, відомості про який внесені до Єдиного реєстру приватних виконавців України, та цей офіс відповідає вимогам, встановленим розділом II Положення про офіс приватного виконавця.

За наявності зазначених умов, Департамент ДВС Мін'юсту доручає провести перевірку щодо здійснення приватним виконавцем діяльності в офісі та відповідності офісу приватного виконавця встановленим вимогам, про що складається відповідний акт.

* Доступ до АСВП помічникам приватного виконавця відновлюється (надається) на підставі письмового звернення приватного виконавця до адміністратора АСВП у разі, якщо йому надано доступ до АСВП та відомості про його помічника внесені до Єдиного реєстру приватних виконавців України.

Доступ державним та приватним виконавцям до інших Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, які відповідно до законодавства використовуються ними для виконання повноважень з примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), відновлюється (надається) або припиняється адміністратором Реєстрів за умови відновлення (надання) або припинення таким виконавцям доступу до АСВП з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року №209 "Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану".

Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2022 № 2343/5
«Деякі питання примусової реалізації арештованого майна у виконавчому провадженні в період воєнного стану»
7
Організатор електронних аукціонів, зокрема ДП «СЕТАМ», зупиняє електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною) з реалізації арештованого майна, яке знаходиться на території, включеній до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Формування нових лотів та поновлення зупинених електронних аукціонів тепер здійснюватиметься за заявкою державного або приватного виконавця за умови, що станом на дату такої заявки:

• арештоване майно не знаходиться на територіях, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих, інформація про які міститься в Переліку;
• державним або приватним виконавцем здійснено перевірку майна на предмет його цілісності, про що складено акт, копію якого долучено до заявки;
• державний або приватний виконавець має доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП), оформлений відповідно до вимог наказу Мін'юсту від 04 квітня 2022 року № 1310/5, із змінами.

* Інформацію про державних або приватних виконавців, яким надано доступ до АСВП надаватиметься Організатору Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України по мірі її оновлення.
Наказ Міністерства юстиції України від 09.06.2022 №2297/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України"
8
Під час дії воєнного стану виконання рішень, місцем виконання яких є територія, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупована відповідно до Переліку, здійснюється органом державної виконавчої служби, компетенція якого поширюється на таку територію, за умови якщо такий орган змінив місцезнаходження/місцерозташування на іншу територію України, або органом державної виконавчої служби, визначеним Міністерством юстиції України за поданням/пропозиціями Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

У разі якщо місцезнаходженням органу державної виконавчої служби є територія, включена до Переліку, такий орган може змінити місцезнаходження/місцерозташування на іншу територію України та здійснювати примусове виконання рішень, місцем виконання яких є територія, на яку поширюється компетенція цього органу державної виконавчої служби.

Інформація про роботу відповідних органів публікується на вебсайті Міністерства юстиції України та вебсайтах міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України по мірі її оновлення.
Наказ Міністерства юстиції України від 23 серпня 2022 року № 3563/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України" (набрав чинності 26.08.2022)
9
У разі зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пунктів 1 - 4, 6 частини першої статті 42 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" (крім випадку зупинення діяльності на підставі пункту 2 цієї частини за поданням ради приватних виконавців регіону) приватний виконавець, який заміщуватиме приватного виконавця, діяльність якого зупиняється, може обиратися з приватних виконавців іншого виконавчого округу. У період дії воєнного стану такий приватний виконавець може обиратися з приватних виконавців, які мають доступ до АСВП у встановленому Міністерством юстиції України порядку.

Приватний виконавець з дня внесення інформації про зупинення його діяльності до Єдиного реєстру приватних виконавців України зобов'язаний вирішити питання про його заміщення іншим приватним виконавцем та протягом п'яти робочих днів надати Міністерству юстиції України інформацію або копію договору про таке заміщення.
Наказ Міністерства юстиції України від 07 листопада 2022 року № 4987/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України" (набрав чинності 11.11.2022)
10
У період дії воєнного стану Департамент ДВС здійснює перевірку дотримання приватним виконавцем вимог законодавства щодо примусового виконання рішень під час виконання ним професійних обов'язків на підставі відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження.

У разі необхідності одержання від приватного виконавця інформації або пояснень щодо примусового виконання рішень під час виконання ним професійних обов'язків, або копій відповідних документів Департамент ДВС може надіслати приватному виконавцю відповідний обґрунтований запит.

У разі якщо строк складання приватним виконавцем іспиту шляхом автоматизованого анонімного тестування настав у період дії воєнного стану на території України, такий строк продовжується до припинення або скасування воєнного стану за письмовою заявою приватного виконавця, поданою до Департаменту ДВС.