Перелік кандидатів на посади членів Дисциплінарної комісії
Авторгов Андрій Миколайович
приватний виконавець (м. Київ)
Дата і місце народження: 12.12.1975 р. м. Київ.

Освіта:

У 1992 році вступив до Київського політехнічного інституту (нині НТУУ «КПІ»), який закінчив у 1999 році, отримавши повну вищу освіту за технічною спеціальністю.

У 1999 року вступив до Національної академії внутрішніх справ України, яку закінчив у 2003 року, отримавши другу вищу освіту за спеціальністю «правознавство», та здобув кваліфікацію юриста.

У 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ МВС України та здобув кваліфікацію "магістр права".

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію «Адміністративно-правовий статус державного виконавця» за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському національному університеті внутрішніх справ МВС України.

У 2009 році рішенням ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.
Основні етапи професійної діяльності:

Стаж роботи у галузі права з 1999 року.

У 1999 - 2001 р.р. працював на посаді державного виконавця та старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Ленінградського районного управління юстиції у м. Києві.

У 2001 - 2002 р.р. працював помічником адвоката.

У 2003 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

З 2003 по 2017 рік адвокат, партнер юридичної фірми.

У 2016-2017 роках- національний експерт Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні».

З серпня 2017р. внесений до реєстру приватних виконавців та здійснюю діяльність приватного виконавця.

З жовтня 2019 по лютий 2020 року член Дисциплінарної комісії приватних виконавців при Міністерстві юстиції України.

Мотивація

В разі свого обрання, матиму наступну позицію. Не підтримувати безпідставні, малозначні подання Міністерства юстиції України, побоюючись викликати незадоволення його представників. Проте і не вигороджуватиму колег з мотивів хибної корпоративної солідарності, які дійсно порушили закон, вчинивши грубий проступок. Голосувати збираюсь по закону, по внутрішньому переконанню і по совісті.

Формальне порушення не повинно мати своїм обов'язковим наслідком дисциплінарну відповідальність. Навіть у випадку, якщо суд визнає дії виконавця неправомірними, Дисциплінарній комісії потрібно розбиратися: чи мали місце умисні винні дії виконавця, чи виконавець банально не знав як правильно поступити в певній ситуації в силу наявності прогалин в законодавстві та суперечливої судової практики. Проте грубі умисні та неприпустимі діяння, які завдають шкоду репутації всієї спільноти, повинні мати своїм наслідком обов'язкову дисциплінарну відповідальність.
Ахметова Ліна Едуардівна
приватний виконавець (м. Київ)
Дата і місце народження: 03.04.1989 р., Сумська область.

Освіта: вища юридична; навчалася у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, магістр права.

Основні етапи професійної діяльності:

з квітня 2012 по жовтень 2013 - Солом'янський районний суд м. Києва, помічник судді;

з жовтня 2013 по серпень 2016 - Вища кваліфікаційна комісія суддів України, відділ правової та нормотворчої роботи юридичного управління секретаріату ВККС;

з серпня 2016 по березень 2017 - Адвокатське об'єднання «КВЕСТ», юрист;

з 01.03.2018 по теперішній час - приватний виконавець виконавчого округу міста Києва.
Мотивація

Враховуючи здобуті навички роботи в судових органах, маю бажання безпосередньо долучитися до розгляду і аналізу спірних ситуації, які кваліфікуються як дисциплінарні порушення приватних виконавців.

Вважаю, що отримані напрацювання і досвід від такої діяльності допоможуть узагальнити і систематизувати типові порушення законодавства, які найчастіше допускаються приватними виконавцями, та будуть використані для розробки загальних рекомендацій для діючих і майбутніх колег з метою недопущення випадків аналогічних порушень у майбутньому серед представників нашої спільноти.

Крім того, зі свого боку гарантую неупередженість і відкритість в розгляді подань про притягнення приватних виконавців до відповідальності з тим, щоб і відповідальність наставала виключно за умов доведення факту умисного порушення в діях чи бездіяльності виконавця, а застосовані дисциплінарні стягнення були співмірними з вчиненим і виконували перш за все превентивну функцію, а не каральну.
Білоусов Юрій Валерійович
професор кафедри цивільного права та процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова
Дата і місце народження: 02.10.1975, м. Львів

Освіта: вища юридична, спеціаліст, 1997, Львівський державний університет імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, 2000, Академія Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.

Основні етапи професійної діяльності:

1996-1997 - викладач права, Львівський технікум громадського харчування;

1997-2002 - викладач, старший викладач Академії (згодом Національної) академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького;
З 2000 року і донині за основним місцем роботи в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова на посадах старшого викладача, доцента, кафедри, завідувача кафедри, професора кафедри цивільного права та процесу, завідувача відділу аспірантури, завідувача науково-редакційного відділу; Нині - професор кафедри цивільного права та процесу (з 2010 року), гарант освітніх програм зі спеціальності 081 Право;

З 2004 року і донині за сумісництвом у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака на посадах завідувача наукової лабораторії, провідного, старшого наукового співробітника;

У 2014-2015 роках проходив на військову службу в рамках першої черги мобілізаційного розгортання відповідно до Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 303 «Про часткову мобілізацію» на офіцерських посадах в Хмельницькому обласному військовому комісаріаті;

З 2019 року і донині - експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти;

У 2021 р. - член робочої групи з питань оптимізації Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

Співзасновник ГО «Агенція з питань виконання рішень», керівник Відділення Асоціації правників України в Хмельницькій області.Мотивація

Ще в далекому 1999 році мене зацікавила завершеність захисту суб'єктивного права, охоронюваного інтересу, яку надає лише стадія виконання. Відтоді здійснено низку науково-практичних та навчально-методичних досліджень у цій царині: навчальний посібник «Виконавче провадження» (2004), низку наукових статей, доповідей на наукових заходах.

Переконаний прихильник приватної форми організації виконання рішень з наданням якомога більших самоврядних повноважень щодо допуску до професії та визначення доброчесності приватних виконавців.

У ХУУП імені Леоніда Юзькова активно вже більше 20 років викладаються навчальні курси з виконавчого провадження, ще започатковані нині приватним виконавцем Ігорем Наконечним, з різною регулярністю проведено конференції з проблем теорії та практики виконання рішень судів та інших органів (2000, 2011, 2012, 2013, 2019), здійснюється підготовка осіб, які бажають стати приватними виконавцями (деякі з них вже почали свою практику). Відтак маю безпосередній інтерес до прозорості, успішності та транспарентності процесів, які визначають представників цієї потужної та важливої правничої професії.
Боєру Володимир Сергійович
Голова ГО «Агенція з питань виконання рішень», керівник юридичного відділу фінансової компанії
Дата і місце народження: 10.07.1989 р.н., м. Чорноморськ Одеської області

Освіта: вища, магістр права, аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ.

Основні етапи професійної діяльності:


з 2009 року працював державним виконавцем в районному відділі державної виконавчої служби. У 2013 році перервав державну службу та став головний юрисконсультом Південного управління стягнення проблемної заборгованості одного з провідних банків України. За рік поновив роботу в органах державної виконавчої служби. Працював старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ в Одеській області, згодом - в Управлінні ДВС ГТУЮ та в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області. З 2017 до 2021 року займався приватною практикою з організації та налагодження операційної діяльності приватних виконавців. З березня 2021 - начальник юридичного відділу фінансової компанії.

Мотивація

Останні 12 років, моє життя нерозривно пов'язано з виконавчим провадженням. Щира любов до своєї роботи та прагнення до вдосконалення мистецтва виконання змушували мислити масштабно і мріяти про те, як і що саме треба змінити в системі, аби зробити її ефективнішою. З часу роботи над магістерською роботою (2011-2012 рр.) досліджую досвід зарубіжних країн, зокрема, в частині запровадження приватної моделі системи примусового виконання.

З 2015 року активно займався популяризацією ідеї запровадження приватної моделі системи - проводив лекції, у 2015-2016 роках провів перші круглі столи в найбільших містах України.

Завжди чітко розумів - професія себе виправдає, якщо її представниками стануть достойні люди. Щоб у професію пішли достойні люди, необхідно від самого початку створити професії відповідних образ, скласти про неї враження. Саме тому, за кілька років до появи перших приватних виконавців і за роки їх діяльності, написав понад 1500 статей і публікацій.

У 2016 році спільно з колегами, науковцями, адвокатами ми створили першу громадську організацію «Агенція з питань виконання рішень», основним завданням якої є сприяння розвитку та зміцненню інституту приватного виконання в Україні, підвищення професійного рівня приватних виконавців, підвищення ролі та авторитету приватного виконавця в суспільстві.

Ця мета є і моєю особистою метою.

Верба Ольга Богданівна
к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права, адвокат
Дата і місце народження: 05.06.1983, м. Львів.

Освіта:

2000-2005 навчалася на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобула кваліфікацію магістра права.

2005-2008 навчалася в аспірантурі на кафедрі цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2011-2012 навчалася в магістратурі Національного університету "Львівська політехніка" і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Управління навчальним закладом" та здобула кваліфікацію магістра з управління навчальним закладом.
16.04.2013 захистила кандидатську дисертацію на тему "Правосуб'єктність суду у виконавчому провадженні" зі спеціальності 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.007.06 у Національній академії внутрішніх справ МВС України.

29.09.2015 Наказом МОН "Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань від 29.09.2015" № 987 (Додаток 2) присвоєне вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін.

26.02.2020 затверджено тему дисертації "Захист прав особи у виконавчому провадженні: проблеми теорії та практики" на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 081 Право.


Основні етапи професійної діяльності:

2003-2005 юрисконсульт у ТзОВ.

2019 - отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

З 2016 є засновником та членом Громадського об'єднання Громадська організація "Агенція з питань виконання рішень".

Викладацьку діяльність розпочала 2007 у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Працюю на посаді доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права. Під час роботи в університеті мені оголошувалися подяки: за вагомий внесок у формування та розвиток молодих науковців у галузі цивільного права та процесу, за сумлінне ставлення до виконання функціональних обов'язків, вмілу організацію роботи, високі показники у навчальній, науково-дослідній роботі, за вагомий внесок у розвиток науки, багатолітню сумлінну науково-організаційну працю, підготовку висококваліфікованих спеціалістів тощо.

Викладаю, серед інших, такі навчальні дисципліни: "Виконавче провадження" та "Проблеми виконання судових рішень у цивільних справах".

З 2019 є науковим керівником аспірантів, які працюють над написанням кандидатських дисертацій з проблематики виконавчого провадження.

Мотивація

- вивчення та узагальнення дисциплінарної практики України та зарубіжних країн;

- розробка пропозицій стосовно вдосконалення правового регулювання дисциплінарної відповідальності приватних виконавців (оскільки щодо відповідальності державних і приватних виконавців в Україні існують різні підстави, процедури та наслідки. Вважаю такі законодавчі норми дискримінаційними стосовно до приватних виконавців, порівняно із державними виконавцями);

- захист приватних виконавців у ході дисциплінарних проваджень шляхом реалізації елементів принципу верховенства права -законності, співмірності, справедливості;

- ретельний аналіз кожної скарги у контексті розмежування предметів відомчого та судового контролю за діяннями приватних виконавців;

- дієве сприяння розвитку інституту приватних виконавців, унеможливлення репресій щодо приватних виконавців;

- систематизація дисциплінарної практики з метою застосування єдиних критеріїв притягнення до відповідальності приватних виконавців за однакові правопорушення.

Воронько Олексій Олексійович
к.ю.н., адвокат, керуючий партнер АО «Юридична фірма «Аріо»
Дата і місце народження: 27.08.1974 м. Ровеньки Луганської області

Освіта:

Східно-Український державний університет м. Луганськ 1992-1997 р. спеціальність - Правознавство;

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 2000-2003 р спеціальність - Банківська справа;

Національна академія державного управління при Президенті України м. Київ спеціальність - Державне управління;

Захистив кандидатську дисертацію 27.09.2021 р на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.149.01b Закладі вищої освіти «Університет Короля Данила»: Виконання судових рішень у цивільних справах в Україні та Франції: Порівняльно-правовий аналіз.
Основні етапи професійної діяльності:

1994-2002 Займав посаду юрисконсульта на різних приватних підприємствах

1997 Отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 446 від 26.11.1997р.

2002 Юрист з правових питань Регіонально агентство з питань банкрутства в Луганській області.

2002-2008 Отримав ліцензію Арбітражного керуючого та займався професійною діяльністю Арбітражного керуючого.

2008-2011 Перший заступник директора Державного департаменту з питань банкрутства. Державний департамент з питань банкрутства, м. Київ.

2011 Заступник начальника управління - начальника відділу супроводу процедур банкрутства та інформаційно-аналітичної роботи Управління з питань банкрутства та функціонального центрального засвідчувального органу Міністерства Юстиції України

2011 Начальник відділу нормативно-методологічного забезпечення Державного департаменту з питань банкрутства . Державний департамент з питань банкрутства.

2011-2013 Головний консультант управління з питань діяльності правоохоронних органів Адміністрації президента України

2013-2014 Начальник управління Державної виконавчої служби ГУЮ м. Києва

2014-2016 Заступник директора ТОВ "Аріо Кепітал Груп"

2016- по теперішний час Адвокат, Керуючий партнер Адвокатського Об'єднання "Юридична фірма "Аріо"


Мотивація


По перше, свій шлях у юридичній професії серед іншого я розпочинав зі сфери виконання рішень судів. Певний час я обіймав посаду начальника Управління державної виконавчої служби Головного Управління юстиції у м. Києві. За цей період роботи у виконавчій службі я особисто зіткнувся з численними необґрунтованими скаргами щодо роботи державних виконавців. З тих пір зниження можливих ризиків тиску на виконавців (і державних, і приватних) є однією зі складових моєї професійної діяльності.

Так, наприклад, саме команда Ario Law Firm (юрфірми, керуючим партнером якої я є) була серед тих, хто одразу підтримав першого в Україні приватного виконавця, діяльність якого була припинена Дисциплінарною комісією приватних виконавців. Наші колеги відвідували усі засідання Дисциплінарної комісії та доносили позицію спільноти щодо необґрунтованості такого рішення ДК. В результаті, діяльність цього приватного виконавця згодом була відновлена.

Відповідно, моя мета - сприяти зниженню ризиків тиску на роботу приватних виконавців як з боку регулятора ринку, так і з боку недобросовісних представників бізнесу.

Об'єктивність, прозорість та відкритість роботи Дисциплінарної комісії - ті моменти, які потрібно ще удосконалювати.

По-друге, я брав участь у розробці реформи виконавчого провадження. Зокрема, поява інституту приватних виконавців в Україні - це заслуга нашої команди Ario law Firm Я брав особисту участь у розробці Закону «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

І наразі моя мета - особисто промоніторити слабкі та сильні сторони впровадженої реформи задля подальшого удосконалення законодавства та покращення ситуації з виконанням рішень національних судів в Україні.

Реформа виконавчого провадження дозволяє приймати до складу Дисциплінарної комісії осіб з числа своїх представників, суддів, суддів у відставці, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців (ст. 19 і ст. 39 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»). Як публічна особа та представник юридичної спільноти я маю на меті скористатися цим правом задля досягнення вищезазначених цілей.
Коваль Ростислав Олександрович
адвокат
Дата і місце народження: 22.06.1992 р.н., м. Умань, Черкаська обл., Україна.

Освіта:

Вища, ступінь магістра правознавства:

- з 2009 по 2013рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (юридичний факультет), здобуто ступінь бакалавра правознавства.

- з 2013 по 2015рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (юридичний факультет), здобуто ступінь магістра правознавства.
Основні етапи професійної діяльності:

- з 2015 по 2017рр. помічник адвоката, юрист - працював у сфері досудового та судового врегулювання спорів, комплексного захисту прав фізичних та інтересів юридичних осіб як на території України, так і в міжнародних органах, юрисдикція яких поширюється на територію України (набув практичний досвід вирішення корпоративних спорів, судового представництва інтересів фізичних та юридичних осіб в національних судах різних юрисдикцій, захисту прав та інтересів потерпілих, обвинувачених в кримінальному процесі, успішний досвід асистування представництва в Європейському суді з прав людини);

- з 2017 по 2019рр. - помічник адвоката, юрист - вдосконалення знань та набуття практичного досвіду у сфері примусового виконання рішень, успішне представництво інтересів стягувачів, активна участь на стадії примусового виконання рішень.

- з 2019 по 2021рр. - адвокат, представництво інтересів стягувачів та приватних виконавців на стадії примусового виконання рішень, наявний досвід представництва інтересів приватних виконавців в господарському, цивільному, адміністративному судових процесах на стадії примусового виконання рішення, в кримінальному процесі як свідків, потерпілих на стадії досудового розслідування, представництво інтересів приватних виконавців в Дисциплінарній комісії приватних виконавців при Міністерстві юстиції України, в національних судах щодо вирішення практичних питань діяльності виконавців починаючи від відкриття виконавчого провадження та до завершення/закінчення, наявна практика та підготовлені позиції, які прийняті Верховним Судом та закріплені в остаточних судових рішеннях, активно здійснюю пошук та шляхи вирішення нагальних проблем приватних виконавців від питань щодо стягнення основної винагороди, витрат і до проблем пов'язаних з розшуком, накладенням арештів та примусовою реалізацією майна боржників.


Мотивація


Тривалий час представляючи та захищаючи інтереси приватних виконавців, повністю пройшов шлях від проведення планової/позапланової перевірки діяльності виконавців і до розгляду Дисциплінарною комісією приватних виконавців подань Міністерства юстиції України про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Чудово розуміюсь як на самому дисциплінарному провадженні, так і обізнаний з практичними проблема в роботі виконавців.

Впевнений, що на даній посаді зможу забезпечити як інформаційну взаємодію Дисциплінарної комісії приватних виконавців з Асоціацією приватних виконавців України шляхом формування узагальнень та правозастосовчих рекомендацій в діяльності приватних виконавців, так і об'єктивний, неупереджений та логічно й юридично обґрунтований розгляд подань про притягнення виконавців до дисциплінарної відповідальності.

Маковецький Зорян Вікторович
Приватний виконавець, Львівська область
Дата і місце народження: 15.06.1978

Освіта:

Дві вищі освіти ( юридична, Львівський Національний університет ім. І Франка та економічна, Львівська Комерційна Академія)

Основні етапи професійної діяльності:

Понад 15 років працював в органах ДВС, з яких останні 8 - на керівних посадах. Починаючи з 2017 року здійснюю діяльність приватного виконавця у виконавчому окрузі Львівської області. Член Дисциплінарної комісії приватних виконавців України. Співавтор європейського пакету законопроектів №№3726-3729 щодо реформування системи виконання судових рішень. Член робочої групи при комітеті з питань правової політики Верховної Ради України з опрацювання законопроектів, щодо вдосконалення примусового виконання судових рішень та рішень інших органів. Член Львівської регіональної ради з питань реформи правосуддя Проекту ЄС «Право-Justice».
Мотивація

Забезпечення об'єктивного розгляду скарг із врахуванням не лише самих порушень, здебільшого формальних, але й таких факторів, як завдана шкода, наявність умислу, факт порушеного права сторін. На моє переконання, у випадку оскарження дій виконавця в судовому порядку, слід беззастережно враховувати рішення суду у випадку відмови в задоволенні скарги, і навпаки, у разі задоволення - слід розглядати, враховуючи складові, зазначені вище, оскільки, далеко не кожне порушення процедури виконавчого провадження несе за собою порушення права сторін або завдання шкоди. Це є невід'ємною складовою дисциплінарного проступку. Щодо розгляду Дисциплінарною комісією порушень процесуальних дій виконавцем, то я, як відстоював, так і надалі відстоюватиму в законопроекті 5660 норму, згідно якої перелік питань перевірки буде чітко обмежений, що унеможливить здійснення перевірки процесуальних питань, щодо яких повинен здійснюватися лише судовий контроль, а не відомчий.

Метою участі в складі Дисциплінарної комісії не є власні амбіції, оскільки, чітко усвідомлюю рівень відповідальності перед спільнотою, жодних преференцій для себе, окрім додаткової роботи, не бачу. Лише вчинення дій, спрямованих на чесний та неупереджений розгляд скарг є мотивом мого балотування.
Овчаренко Олена Миколаївна
к.ю.н., адвокат, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Дисциплінарний уповноважений АПВУ
Дата і місце народження: 17 квітня

Освіта:

Отримала вищу юридичну освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого, на факультеті підготовки кадрів для МЗС України, спеціальність - правознавство (2004 р.).

З 2004 по 2007 рр. навчалася в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

У травні 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Доступність правосуддя та гарантії його реалізації», у березні 2018 р. - докторську дисертацію на тему: «Юридична відповідальність суддів: питання теорії і практики».2004 р.
Основні етапи професійної діяльності:

З 2007 р. по теперішній час працює на посадах асистента, доцента Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Має більше 100 наукових публікацій, присвячених питанням судової реформи, реалізації права на справедливий суд, виконанню рішень судів, юридичній відповідальності суддів, адвокатів і приватних виконавців. Є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді (постанова Пленуму Верховного Суду від 07 лютого 2020 року № 3).

У червні 2019 р. за результатами відкритого конкурсу призначена Дисциплінарним уповноваженим Асоціації приватних виконавців України, серед завдань якого - надання висновків щодо наявності або відсутності ознак дисциплінарного проступку у діях приватних виконавців для представлення його на засіданнях Дисциплінарної комісії приватних виконавців, узагальнення дисциплінарної й судової практики щодо оскарження рішень Дисциплінарної комісії приватних виконавців, надання рекомендацій приватним виконавцям, щодо яких здійснюється дисциплінарне провадження.

У січня 2020 р. отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, основна спеціалізація - виконавче провадження.

Має значний досвід роботи експертом у галузі судової реформи і виконавчого провадження в рамках співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги (Нове правосуддя від USAID (з 2008 р. по 2017 рр.), Підтримка реформи системи суддівської відповідальності від Ради Європи (2015 р.), Право-Justice від ЄС (2019-2020 рр.).

Мотивація

Обіймаючи посаду Дисциплінарного уповноваженого Асоціації приватних виконавців України з червня 2019 р., я отримала цінний досвід відстоювання інтересів приватних виконавців щодо яких розпочато дисциплінарне провадження. Моє основне завдання на цій посаді - всебічна оцінка та обґрунтування висновків щодо наявності або відсутності в діях приватного виконавця складу дисциплінарного проступку. Висновки Дисциплінарного уповноваженого уважно досліджуються членами Дисциплінарної комісії приватних виконавців, а в разі оскарження приватним виконавцем рішення цієї Комісії до суду - адміністративними судами.

Під час співпраці з Асоціацією приватних виконавців України я як адвокат залучалася до представництва інтересів приватного виконавця у Верховному Суді. Незважаючи на те, що ця справа не була успішною для приватного виконавця, досвід відстоювання позиції приватного виконавця, який позивався проти Дисциплінарної комісії приватних виконавців, був безцінним.

Мій досвід роботи Дисциплінарним уповноваженим засвідчує, що робота Дисциплінарної комісії приватних виконавців не є досконалою. Її робота має бути заснована на принципах прозорості, справедливості й пропорційності стягнення, яке застосовується до приватного виконавця. Критерії вибору того чи іншого стягнення мають бути прозорими і зрозумілими як для членів Дисциплінарної комісії приватних виконавців, так і для приватних виконавців. Результати роботи Дисциплінарної комісії приватних виконавців повинні бути прогнозованими для спільноти. Основне призначення інституту дисциплінарної відповідальності - не покарання приватного виконавця, а попередження вчинення ним правопорушень, стимулювання правомірної поведінки приватного виконавця.

Парфьонов Георгій Володимирович
приватний виконавець, Одеська область
Дата і місце народження: 17.03.1983 року, місто Одеса

Освіта:

1998 - 2001 - Юридичний коледж Одеської Національної юридичної академії, здобув науковий ступінь, спеціальність - «юриспруденція», кваліфікація -«юрист».

2001 - 2005 - Одеська Національна юридична академія, спеціальність -«юриспруденція», кваліфікація - «юрист».

Основні етапи професійної діяльності:

15.03.05 - 10.10.2007 - державний виконавець Другого відділ державної виконавчої служби Приморського районного управління юстиції в Одеській області.

10.10.2007 - 29.05.2008 - старший державний виконавець другого відділу Державної виконавчої служби Приморського управління Державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції.
24.01.2011 - 06.2014 - заступник начальника Першого Приморського відділу Державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції.

12.2012 - 06.2014 - представник Державної виконавчої служби України в судах усіх інстанцій.

2014-2015-заступник начальника відділу майнових відносин ДП «Іллічівський морський торгівельний порт».

17.08. 2017- приватний виконавець виконавчого округу Одеської області.

З 2018-по теперішній час - голова Ради приватних виконавців виконавчого округу Одеської області.

З 2019 - по теперішній час - член Дисциплінарної комісії приватних виконавців, за квотою Асоціації приватних виконавців України.


Мотивація

Справедливість для кожного приватного виконавця при перевірках Мінюсту - ось основна мета для всіх членів ДК. Моя чесна та відкрита позиція, відносно всіх приватних виконавців, наглядно продемонстрована за два роки моєї участі в ДК. Пріоритети в мене залишились незмінні - кожен приватний виконавець, щодо якого здійснено перевірку Мінюстом, заслуговує на ґрунтовне вивчення всіх матеріалів справи та глибокий аналіз обставин, викладених у скарзі та довідці Мінюсту. Мій досвід роботи та знання законодавства є сталим підґрунтям, для вивчення та формування правової позиції, щодо кожної скарги, а особисті якості, зокрема чесність та відповідальність, вимогливість як до інших так і до себе є гарантією моєї неупередженості при такому розгляді. Дисциплінарна комісія - важливий елемент самоорганізації спільноти приватних виконавців, а тому її члени повинні вміти формувати свою думку та аргументовано її доводити. Вивчення всіх аспектів справи, формування своєї правової позиції та вміння її аргументувати є невід'ємною частиною забезпечення справедливого та неупередженого розгляду скарг за перевірками Мінюсту, і саме це мотивує продовжувати роботу в ДК.

Скрипник Володимир Леонідович
д.ю.н., приватний виконавець
Дата і місце народження: 5 червня 1982 р., м. Дніпропетровськ.

Освіта та наукова діяльність:

- 2003 р. - Київський університет внутрішніх справ України, магістр за спеціальністю «Правознавство».

- 2005 р. - Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістр за спеціальністю «Державне управління».

- 2013 р. - присвоєно науковий ступінь кандидат юридичних наук.

- 2018 р. - присвоєно вчене звання доцента.

- 2021 р. - присвоєно науковий ступінь доктора юридичних наук.

Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць та 3-х монографій, в т.ч. щодо проблематики примусового виконання рішень судів та інших органів
- 2013 р. - 2016 р. - доцент кафедри галузевий юридичних наук

Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського.

- з 2016 р. по теперішній час - завідуючий кафедрою галузевий юридичних наук Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського.

- з 2017 р. по теперішній час - приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області.

Мотивація

Маючи значний практичний досвід роботи у сфері примусового виконання судовий рішень та враховуючи той факт, що основною сферою моє наукової. діяльності є саме проблематика виконавчого провадження, хочу долучитись до роботи у дисциплінарній комісії у складі авторитетних та фахових його членів від спільноти приватних виконавців. Основними завданнями, що ставлю перед собою в якості члена ДК є:

- неупереджений та законний розгляд подань та інших звернень, що надходять до дисциплінарної комісії;

- узагальнення практики розгляду подань про притягнення виконавців до відповідальності з метою вироблення єдиних підходів та стандартів до застосування видів дисциплінарних стягнень;

- публічне звітування перед спільнотою приватних виконавців про результати розгляду подань;

- підготовці змін до законодавства України, спрямованих на удосконалення механізмів примусового виконання судових рішень та статусу приватного виконавця.

Гарантую повну незалежність у прийнятті рішень, в якості члена дисциплінарної комісії, а також неупереджений та справедливий розгляд кожного подання Мін'юсту.

Соломко Олексій Володимирович
адвокат
Дата і місце народження: 23.09.1978 м. Черкаси

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000, спеціаліст права

Одеська національна юридична академія, 2009, магістр державної служби

Основні етапи професійної діяльності:

07.2000 по 02.2001 Спеціаліст першої категорії Департаменту міжнародного права Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

04.2001 по 09.2002 Головний спеціаліст юридичного відділу Державного департаменту контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення
09.2002 по 01.2008 - Заступник начальника Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції м. Києва

01.2008 по 07.2011 - Перший заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

07.2011 по 06.2014 - Директор Департаменту організації та контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України

06.2014 по 04.2015 - Заступник начальника управління організації та контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України

04.2015 по 11.2015 - Начальник управління організації та контролю за виконанням рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Приватна юридична практика

12.2015 по 10.2016 - приватна юридична практика

11.2016 до нинішнього часу - Радник адвокатської компанії Ader Haber, керівник практики виконавчого провадження

Мотивація

На даний час я є дійсним членом Дисциплінарної комісії приватних виконавців. За час своєї каденції я прийняв участь у 51 засіданні комісії, на яких було розглянуто 531 подання, з яких було задоволено 128 подань. Наведені показники діяльності Дисциплінарної комісії свідчить про очевидну необґрунтованість та упередженість в підготовці Міністерством юстиції переважної більшості подань про притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності.

Майже по всім із задоволених подань мною висловлювалась категорична незгода із прийнятим більшістю голосів рішення, готувались окремі думки. Кожного разу, при постановці на голосування питання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності мною обгрунтовується примат судового контролю за роботою виконавця над відомчим, який здійснюється Мінюстом. Мною завжди відстоюється позиція про можливість оскарження боржником дій приватного виконавиця виключно в судовому порядку. Однак, за часів моєї роботи в дисциплінарній комісії лише 29 подань було підготовлено на підставі скарги стягувана у виконавчому провадженні.

Прийняті на засіданні комісії рішення також свідчать про неоднаковість підходів у притягненні приватних виконавців до відповідальності - за одним і тим самим складом правопорушення можуть бути прийняті протилежні рішення.

У зв'язку із чим, вважаю за необхідне продовження своєї роботи по відстоюванню об'єктивної позиції та формуванню єдиної правозастосовної практики, що полягає у:

- визначенні пріоритету судового контролю за роботою виконавців;

- забезпечення прозорості та обґрунтованості прийнятих рішень;

- забезпечення сталості дисциплінарної практики та уникнення упередженого чи іншого дискримінаційного підходу під час прийняття рішень.